Praten over depressie en zelfdoding zit nog steeds in de taboesfeer. Waarom toch?

We willen, na het verlies van Kirsten, ons verhaal brengen door te praten over depressie en zelfdoding, met de nadruk op mentaal welbevinden. Hoe hebben we hulp geboden? Hoe heeft ze zelf hulp gezocht en gevonden? We gaan ook het gevolg van de zelfdoding niet uit de weg. Hoe is het rouwproces verlopen? Hoe verloopt het op dit moment? Hoe ga je om met depressie in je omgeving? We vertellen over onze eigen situatie en ervaring. We zien hier thuis een duidelijk verschil in rouwproces. Niet enkel het verschil in leeftijd speelt een rol, maar evengoed karakter en gevoelens. We willen zeker niet beweren ervaringsdeskundige te zijn bij het verwerken van verlies na zelfdoding. We tonen enkel hoe wij ermee omgegaan zijn, en dat nog steeds doen. Maar wel via een eerlijk en open gesprek, waar elke vraag kan gesteld worden.

De getuigenis is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar, maar kan zeker ook voor volwassenen gebracht worden. Het is belangrijk om voldoende tijd uit te trekken voor een voor- én nabespreking. Dat kan samen met ons, maar kan ook in een veilige omgeving met een vertrouwenspersoon. Dat laatste is zelfs aan te raden. Voor de getuigenis zelf voorzie je best 1 à 2 uur.

Opgelet, we zijn beiden leerkrachten en kunnen ons daardoor niet echt flexibel opstellen. We hopen op uw begrip hiervoor.

Kostprijs? We vragen enkel een tegemoetkoming voor onze verplaatsing (€ 1 per km). De getuigenis bieden we gratis aan, om het praten over depressie en zelfdoding zo laagdrempelig mogelijk te houden. Wil je onze werking toch financieel steunen, dan kan dat uiteraard. Verdere afspraken kunnen via mail gemaakt worden.

Ben je geïnteresseerd? Wil je de mogelijkheden eens overlopen? Stuur dan zeker een mailtje naar info.ikhoopjegelukjes@gmail.com.


Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.